Περί EURAUD

 

Η μακροπρόθεσμη τάση είναι καθοδική και η μεταβλητότητα αυξημένη. Το καθοδικό κανάλι τιμής θεωρούμε ότι ακόμη δεν έχει διασπαστεί μιας και θα πρέπει να περιμένουμε κλείσιμο περιόδου πάνω από το άνω όριο πριν βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα.

 

Μεσοπρόθεσμα το ζεύγος βρίσκεται σε φάση ατασική (η μεθοδολογία μας αυτό δίνει, το μάτι δεν είναι καλός σύμμαχος) και η μεταβλητότητα είναι μειωμένη. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται στήσιμο ΠΚΠ αν και θα πρέπει να αναμένουμε το σημερινό κλείσιμο για τα δούμε περαιτέρω λεπτομέρειες.

 

Βραχυπρόθεσμα επίσης δεν έχουμε τάση (μέχρι στιγμής) και η μεταβλητότητα είναι μειωμένη.  

Στήριξη έχει βρεθεί στη ζώνη 1.50862-1.50497 και το ζεύγος δείχνει να αντιδρά ανοδικά.

 

Σε περίπτωση που το επενδυτικό κλίμα χειροτερέψει, θα ανοίξουμε θέση short με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

EP: 1.50354 (stop market) 

PT: 1.49338  

και το σπουδαιότερο όλων,  

SL: trailing 0.00792 fractionalpips πάνω από την τιμή εισόδου. Το τελευταίο νούμερο υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα. 

Η διάρκεια της εντολής μας είναι για σήμερα μόνο.  

(υπενθυμίζουμε ότι με το παραπάνω παρουσιάζουμε το τι θα κάνει η Amadalia για λογαριασμό της. Δεν αποτελεί προτροπή ενέργειας από τον κάθε αναγνώστη, ο οποίος καλό θα είναι να ζητά την συμβουλή του επενδυτικού του συμβούλου)    

 

Ευθυμίου Χρήστος MSTA 

info.c@amadalia.co.uk