Κάποιες αλλαγές

Από τις αρχές του 2016 και λόγω της συνεργασίας μας με την TradeStation Europe, έχουμε επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των στρατηγικών μας και την μετάφρασή τους σε κώδικα EasyLanguage, προκειμένου να ενσωματωθούν στην παραπάνω πλατφόρμα.

Ως αποτέλεσμα η σύνταξη σχολίων επί των αγορών έχει περάσει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα, μιας και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι οι συνθήκες να το επιτρέψουν, βάζουμε μια άνω τελεία στην συγκεκριμένη υπηρεσία.