Παρασκευή και...TradeStation!

 

Επιλέγοντας ένα διαφορετικό εργαλείο της κάθε φορά, θα το παρουσιάζουμε αναλυτικά με την βοήθεια ενός απλού στησίματος εκτέλεσης συναλλαγών, ή έννοιας τεχνικής ανάλυσης.

 

Η διάρκεια του webinarθα είναι μία ώρα και θα διεξάγεται κάθε Παρασκευή στις 19:00-20:00. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή, 12:00, συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας με τα στοιχεία σας και την ένδειξη, ¨Συμμετοχή στο webinar της TS¨

 

Για τα μέλη της AmadaliaP.C. η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για όλους τους υπόλοιπους το κόστος είναι €20 + Φ.Π.Α.

 

Το webinarκάθε φορά θα βιντεοσκοπείται και αφού επεξεργασθεί, θα αποστέλλεται στους συμμετέχοντες για μελλοντική αναφορά.

 

Τέλος, οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας μαζί μας και μετά το πέρας του webinar, για επίλυση αποριών πάνω στο αντικείμενο που παρουσιάστηκε κάθε φορά.