Λίγο από πολιτική, μακροοικονομική και τεχνική ανάλυση

Αφήνοντας για λίγο την αυστηρή τεχνική ανάλυση ρίχνουμε μια ματιά στις πολιτικές και μακροοικονομικές εξελίξεις και πως επηρεάζεται η ισοτιμία του EURUSD.

Δείτε την νέα μας ανάρτηση στο blog της Amadalia.

http://blog.amadalia.co.uk/2015/01/eurusd.html