Η 2η έκδοση του οδηγού εκπαίδευσης με θέμα, Βασικές Αρχές Τεχνικής Ανάλυσης

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης και ανανέωσης των εκπαιδευτικών μας δραστηριοτήτων, ολοκληρώσαμε την 2η έκδοση της 1ης Θεματικής Ενότητας των σεμιναρίων μας.

Στην 1η Θεματική Ενότητα αναλύουμε τις βασικές έννοιες της τεχνικής ανάλυσης, πάνω στις οποίες στηρίζονται οι δείκτες, οι διαγραμματικοί σχηματισμοί και άλλα.

Στην 2η έκδοση γίνεται μία πιο αναλυτική παρουσίαση των διαφορετικών τύπων διαγραμματικής απεικόνισης, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνουμε και στις έννοιες της στήριξης και αντίστασης. Τέλος σημαντική προσθήκη είναι αυτή της παρουσίασης της Θεωρίας του Dow.

Λόγω της κυκλοφορίας της 2ης έκδοσης δίνουμε εντελώς δωρεάν δέκα αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο site μας.

Υπεύθυνος εκπαίδευσης: Ευθυμίου Χρήστος MSTA