Η στρατηγική εξόδου, Amadalia C Exit One Timeframe Up

Πρόκειται για μια απλή μεθοδολογία, το βασικό σκεπτικό της οποίας το έχουμε ήδη παρουσιάσει σε άρθρο μας στο περιοδικό TRADERS΄.

Πλέον, την ιδέα την έχουμε μεταφράσει σε κώδικα που μπορεί να διαβάσει η TradeStation και να προβάλει σε ένα διάγραμμα.

Μετά την παρουσίασή της στα μέλη μας, θα ανακοινώσουμε τις ημερομηνίες στις οποίες θα διεξάγουμε σχετικά σεμινάρια.