Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τον μήνα Μάρτιο

Παρατηρήσεις:

  1. Τα εβδομαδιαία briefings πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή, είναι διάρκειας μιας ώρας και εξετάζονται τα εβδομαδιαία διαγράμματα από τις μετοχές, τα ζεύγη νομισμάτων, τα ETFs και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που παρακολουθεί η Amadalia P.C.. Παρέχονται μόνο στα μέλη της εταιρίας μέσω internet και είναι δωρεάν.
  2. Κάθε μήνα παρουσιάζεται μια στρατηγική εκτέλεσης συναλλαγών, στην οποία και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα. Για τον μήνα Μάρτιο έχει επειλεγεί το στήσιμο ΠΚΠ και ΚΠΚ. Παρέχεται μόνο στα μέλη της εταιρίας μέσω internet και είναι δωρεάν.
  3. Αφορά το σεμινάριο με τίτλο, Foundation Course b. και απαιτεί φυσική παρουσία στο χώρο της εταιρίας. Είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων περιορίζεται στα πέντε (5) άτομα. Ζητήστε περισσότερες λεπτομέρειες για τον οδηγό σπουδών, το κόστος, τους στόχους και την γενικότερη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος: 12/03
  4. Είναι ένα δίωρο σεμινάριο για την αγορά του FOREX. Δεν παρουσιάζεται κάποια στρατηγική εκτέλεσης συναλλαγών, αλλά γίνεται εισαγωγή στις βασικές έννοιες και ιδιαιτερότητες της αγοράς συναλλάγματος. Είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων περιρίζεται στα εικοσιπέντε (25) άτομα. Εκδηλώστε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας με τα στοιχεία σας και την φράση, ¨Συμμετοχή στο σεμινάριο FX¨, έως την 20/03.
  5. Τα μηνιαία briefings πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε μήνα, είναι διάρκεια μιας ώρας και εξετάζονται τα μηνιαία διαγράμματα από τις μετοχές, τα ζεύγη νομισμάτων, τα ETFs και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που παρακολουθεί η Amadalia P.C.. Παρέχονται μόνο στα μέλη της εταιρίας μέσω internet και είναι δωρεάν.